ENGLISH VERSION

VLADIMIR VASILIEV - DVOJDŇOVÝ SEMINÁR SYSTEMY

Bratislava, Slovensko

V dňoch 2.-3. marca 2019 prvýkrát na Slovensku privítame vzácneho hosťa Vladimira Vasilieva, TOP inštruktora Systemy.

Počas celého seminára bude možnosť absolvovať originálnu Systema masáž paličkami, ktorú bude robiť Systema inštruktor Dmitrij Teryokhin z Prahy.

ТÉMA SEMINÁRA: Údery a kopy

Učebné okruhy:

INŠTRUKTORI:

Na seminári bude možnosť obnovy inštruktorských certifikátov ako aj ohodnotenie nových inštruktorov

PROGRAM:

Sobota:10:00 – 11:00 - registrácia účastníkov
11:00 – 14:00 - tréning
14:00 – 15:00 - prestávka na obed
15:00 – 17:00 - tréning
Nedela:10:00 – 11:00 - registrácia účastníkov
11:00 – 14:00 - tréning
14:00 – 15:00 - prestávka na obed
15:00 – 17:00 - tréning

LOKALITA:

Športová hala prof. Rovného
Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
Bratislava
Slovensko

https://goo.gl/maps/iuA3RzLRkFw

ODPORÚČANÉ HOTELY:

Grand Hotel River Park

Hotel Sorea

Hotel Družba

DOPRAVA:

Doprava z letiska Viedeň/Schwechat - Bratislava
Nástupište č.3 7:00 - 22:00 každú hodinu linka RegioJet (žltý autobus)
Nástupište č.4 6:30 - 23:30 každú polhodinu autobusy Slovaklines

CENA - SEMINÁR:

celý seminárjeden deň
do 31.01.2019150 EUR100 EUR
do 28.02.2019170 EUR120 EUR
na mieste200 EUR150 EUR

POŽIADAVKY NA ÚČASTÍKOV:

Nie je požadovaná žiadna špeciálna kondičná ani iná príprava, zúčastniť sa môžu aj úplní začiatočníci. Účastníci musia mať minimálne 18 rokov a dobrý zdravotný stav. Účasť na seminári je na vlastné riziko. Organizátor ani inštruktori nepreberajú žiadnu zodpovednosť!

VYBAVENIE:

Je potrebné si priniesť prezúvky s podrážkou do haly! Je to podmienka vlastníka haly, prezúvky budú skontrolované na vstupe, no je možnosť cvičiť naboso. Športový odev (tričko a dlhé tepláky alebo nohavice)

REGISTRÁCIA:

Kontaktné údaje
Meno:
Priezvisko:
Adresa:
Mesto:
PSČ:
Štát:
e-mail:
Telefón:
Platba za seminár
celý seminárjeden deň
platba do 31.01.2019 150 EUR 100 EUR
platba do 28.02.2019 170 EUR 120 EUR
platba na mieste 200 EUR 150 EUR

Údaje na platbu bankovým prevodom
Názov účtu:Jarilo GmbH
IBAN:AT72 3307 2000 0004 6680
BIC/SWIFT:RLBBAT2E072

Prípadné bankové poplatky hradí účastník. Je potrebné uhradiť plnú sumu. Kontaktná osoba pre otázky a bližšie informácie ohľadne registrácie:
Ing. Slavomír Meško
e-mail: bratislava@systema-slovakia.sk

Ak zrušíte Vašu registráciu (akýmkoľvek spôsobom) pred 31.1.2019 (rozhoduje dátum na zásielke/e-maili) bude Vám odpočítaný stornopoplatok vo výške 30 EUR. Po 31.1.2019 Vám nebude vrátený registračný poplatok, pokiaľ Vaše miesto nebude obsadené iným účastníkom. Neúčasťou na seminári Vám nevzniká nárok na vrátenie registračného poplatku. Odoslaním registrácie súhlasíte s týmito podmienkami.


<< späť na úvod <<